O firmie

TIRY na promiePolagent_logo

Spółka POL - AGENT jest jedną z pierwszych prywatnych firm polskich - powołana została do życia w październiku 1990 roku i w pierwszym okresie swojej działalności koncentrowała się głównie na obsłudze morskich statków liniowych i trampowych we wszystkich portach polskich. Po dziesięciu latach działalności zakres usług uległ znacznemu poszerzeniu i aktualnie firma jest pomocna w następujących dziedzinach :

- obsługa statków we wszystkich portach polskich

- czarterowanie statków

- agencja linii żeglugowych

- bukowanie ładunków

- linie promowe i RO-RO do Skandynawii

- spedycja krajowa i zagraniczna ( w tym tranzyt ) w pełnym zakresie usług

- logistyka i transport

- przeładunki i magazynowanie na terenie portów

- agencja / usługi celne

- ubezpieczenia ładunków

Biuro główne firmy POL - AGENT mieści się w Szczecinie i swoją działalnością pokrywa zachodnią część wybrzeża Polski. Oddział w Gdyni pokrywa swoją działalnością wschodnią część wybrzeża, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska i Gdyni. Biuro w Świnoujściu koncentruje swą działalność na terenie Portu Handlowego w Świnoujściu, Wolnego Obszaru Celnego, Euro-Terminalu oraz Bazy Promowej. Główną domeną biura w Świnoujściu jest działalność agencji celnej i organizacja przepraw promowych do krajów skandynawskich (zapraszamy na stronę naszego serwisu promowego: promy do Skandynawii - rezerwacja on line, bilety na prom).

Obecnie spółka POL-AGENT należy do grupy kapitałowej C.Steinweg z Rotterdamu, będącej jednym z największych ogólnoświatowych operatorów logistycznych, posiadającym 52 biura w 26 krajach na wszystkich kontynentach. Działalność grupy obejmuje m.in. czarterowanie statków, kompleksową obsługę spedycyjną, przeładunki, przetwarzanie, konfekcjonowanie, pakowanie i magazynowanie wszelkiego typu ładunków.

Nasze działania opieramy na podstawie "Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych" (OPWS).
Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki i Polskiego Związku Maklerów Okrętowych.